Iň aňsat ýol
adaty bölekler


Complexüzlerçe ýöriteleşdirilen öndürijiler bilen hyzmatdaşlykda çylşyrymly prototipler we ahyrky ulanyş bölekleri üçin yzygiderli hil kepillendirýäris.

  • 35+ ýerüsti bezeg, 80+ metal we plastmassa
  • 1-1,000 bölek üçin dessine sitatalar
  • 1 iş gününden başlap wagt
Önümçilik mümkinçiliklerimiz
Torumyzda ýüzlerçe öndürijiler bilen önümçilik mümkinçiliklerimiziň giň gerimi bar we bir gezeklik prototip ýazmagy we pes göwrümli önümçiligi goldaýarys. Geometrik çylşyrymly bölekler ýa-da ýokary kosmetiki bölekler üçin öndüriji bolanymyz üçin buýsanýarys.
Metaldan ýasalan önümler
Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek
Metaldan ýasalan önümlerimize serediň
Metaldan ýasalan önümler
Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek
Metaldan ýasalan önümlerimize serediň
Metaldan ýasalan önümler
Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek
Metaldan ýasalan önümlerimize serediň
Metaldan ýasalan önümler
Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek
Metaldan ýasalan önümlerimize serediň
Talap boýunça ösen önümçilik çözgütleri
Dizaýny ýa-da köpçülikleýin önümçiligiň ahyrky önümlerini barlamak üçin prototip gerek bolsa-da, “AT Machining” siziň üçin iň oňat çözgütdir.
Çalt prototip
1-50 CNC işläp bejermek, lazer kesmek we beýleki usullar.
Çalt prototip
1-50 CNC işläp bejermek, lazer kesmek we beýleki usullar.
Çalt prototip
1-50 CNC işläp bejermek, lazer kesmek we beýleki usullar.
Çalt prototip
1-50 CNC işläp bejermek, lazer kesmek we beýleki usullar.
100+ material erkin saýlanan metal bolup biler
Özboluşly aýratynlyklaryna düşünip, taslamaňyzyň üstünlikleri üçin iň gowy metal saýlaň.
Material 5
...
6-njy material
...
7-nji material
...
Material 8
...
19-njy material
...
10-njy material
...
9-njy material
...
12-nji material
...
3-nji material
...
Material 4
...
Hyzmat edýän pudaklarymyz
Lukmançylyk, robot, sarp ediş önümleri, awtoulag, howa, howa, goranmak, deňiz, ýaşyl energiýa, senagat we başgalar.
HAKYNDA
Kärhanamyz
Hytaýyň Beýik aýlag sebtiniň günortasynda ýerleşýän “Gensun Precision Machining”, dünýädäki innowasiýa kompaniýalary üçin takyk CNC freze we öwrüm hyzmatlaryny hödürleýär. Önümi ösdürmegiň her bir basgançagynda siziň bilen işleýäris we önüm ideýalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek etjek ýokary hünärli tehniki toparymyz bar. 1000örite prototip ýa-da 1000+ birlik üçin pes göwrümli önümçilik gerek bolsa, hyzmatymyz ikinji orunda durýar. Hil gözegçiligine güýçli üns bermek bilen, her gezek işi dogry ýerine ýetirýäris. Önüm ideýalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin ýokardan geçeris!